Brusjes-training


Broertjes en zusjes (of brusjes) van kinderen met een stoornis en/of handicap stellen zich vaak op als derde ouder van het kind en komen daardoor helaas regelmatig in de schaduw te staan. Hoewel deze brusjes met alle liefde hun ouders helpen en ondersteunen zijn zij ook een zoon of dochter en hebben evenveel recht op aandacht en verzorging. Vaak voelen de brusjes zich schuldig om hun ouders ‘te belasten’ met hun vraag om aandacht en willen met naasten of vreemden lang niet altijd praten over de problemen van hun broer(s) of zus(sen). Zij voelen zich dan schuldig tegenover hun broer of zus. Wij zijn van mening dat deze kleine dagelijkse helden ook recht hebben op leuke trips en activiteiten om gewoon weer kind te zijn, niet het broertje of zusje van maar gewoon lekker zichzelf. Om dit te bereiken hebben wij de zogenaamde ‘brusjes-training’ opgezet. Tijdens de brusjes-training gaan brusjes (soms individueel, soms met andere brusjes) leuke activiteiten ondernemen. Deze activiteiten hoeven niet altijd groot te zijn, soms is het genoeg om samen te kaarten of een bordspel te spelen. Tijdens het spelen wordt er, indien het kind dit wenst, gepraat over allerlei onderwerpen waar de kinderen mee worstelen. Doordat de kinderen allemaal brusjes zijn kunnen ze onderling ideeën en oplossingen uitwisselen en hoeven zich niet in te houden. De begeleider stippelt zo nu en dan een onderwerp aan maar laat vooral de kinderen zelf ontdekken wat ze wel en niet fijn vinden om te bespreken. Naast groepsbegeleiding is het ook mogelijk voor een kind om, met of zonder ouders, spelenderwijs gesprekken te voeren met een begeleider. Hierbij kan en mag het kind alles vragen dat hij of zij wil weten over de stoornis of handicap van hun broer en/of zus. Deze vorm van begeleiding is ook vaak prettig voor meerdere brusjes uit hetzelfde gezin. Voor de brusjes-training geldt geen minimum- of maximumleeftijd. Wel worden de groepen samengesteld met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.