Gespreksvoering


Het komt vaak voor dat door miscommunicatie, vermoeidheid of tijdsgebrek belangrijke gesprekken tussen ouders en hun kinderen niet of te laat gevoerd worden. Dit gebeurt zelden eenmalig en als de communicatie niet opnieuw hervat wordt kan dit leiden tot frustraties, irritaties en onbegrip voor elkaars problemen. Er kan door opstapeling van dit onbegrip een kloof ontstaan tussen ouders en hun kind(eren). Deze kloof lijkt vaak niet meer te overbruggen maar gelukkig is niets minder waar. Als beide partijen open staan voor verbetering van de relatie kan onze ondersteuning helpen. De gesprekken die gevoerd worden zijn onder leiding van een gespreksbegeleider. Deze gespreksbegeleider draagt er zorg voor dat alle betrokkenen hun mening kunnen geven en dat het gesprek gestructureerd gevoerd wordt. In sommige gevallen is een enkel gesprek al voldoende om de communicatie zelf weer op te starten, in andere gevallen zullen meerdere gesprekken plaats moeten vinden. Tijdens de gesprekken en ook daarna worden de betrokkenen begeleid in het blijven communiceren met elkaar. Tijdens een korte vrijblijvende kennismaking (van maximaal 20 minuten) wordt er gekeken hoeveel gesprekken er waarschijnlijk nodig zijn en wanneer ermee begonnen kan worden.