Onze missie en visie


Stichting Goedgezind Kind stelt zich ten doel dat elk gezinslid van een zorgkind (of zorgkinderen) met een stoornis en/of beperking (geestelijk of lichamelijk) ondersteuning krijgt om te leren omgaan met de stoornis van het gezinslid en daarnaast zich een eigen plek in het gezin toe te kennen. Wij willen dit doel bereiken door individuele en/of collectieve begeleiding en daarnaast (ouder)ondersteuning te bieden. Hierbij wordt gekeken naar de unieke situatie van elk gezinslid en welke begeleiding het beste aansluit. De stichting biedt voor broers en zussen brusjes-begeleiding en biedt ouders ouderbegeleiding. De begeleiding bestaat (voornamelijk) uit het ondernemen van activiteiten, het bieden van handvatten en het voorzien van informatie over de desbetreffende stoornis(sen), handicaps en/of beperking(en).